Rekonstrukce vyšla na 17,9 milionu bez daně, stavělo se za pomoci dotačních peněz. Během rekonstrukce byly děti dočasně v provizorních prostorách - v bývalé knihovně a v budově základní školy. Následně se řešilo vnitřní zařizování nové mateřinky.

Děti mají odnynějška moderní interaktivní třídu, která v mateřské škole do té doby chyběla. Rekonstruovaný objekt nabízí výukový prostor vybavený interaktivní tabulí, počítačem a dataprojektorem. Dětem se dostalo zdravotně nezávadného a hezkého prostředí.