Nalezlo se barevné tónování stěn, štukové zrcadlo ze začátku 18. století, v dalších místnostech štuky ze začátku 17. století, v okně zbytek barokní malby apod. Veigertovský dům je původně měšťanský dům, jeden z nejbohatších v Kolíně. „Už od středověku tu bydlely nejvýznamnější kolínské rodiny. Na konci 15. století dům vlastnil Jakub Krčín z Jelčan, což byl dědeček známého rybníkáře. Málokdo ví, že jihočeské rybníkářství má kolébku na Kolínsku a Poděbradsku," zmínil Vladimír Rišlink, ředitel Regionálního muzea Kolín, které se do Veigertovského domu po rekonstrukci přestěhuje jako do svého hlavního sídla.

„Rekonstrukce domu je naprosto přelomovou záležitost v dějinách naší instituce. Naše muzeum se už téměř 30 let nachází bez hlavní budovy ve stavu provizoria," dodal.

Pod zasvěceným výkladem ředitele Vladimíra Rišlinka si všichni prohlédli přízemí budovy, kde v renesančním sále najde své nové sídlo městské informační centrum, bude zde také muzejní obchod či pokladna. Zavítali i do horního patra, kde jsou znatelné různé stavební zásahy z 80. let. Ty budou vesměs odstraněny a vzniknou tam výstavní prostory.

Dům má rozsáhlé sklepy, jedno podlaží, ale ve dvou úrovních. Ukazuje se, že ve středověku se jednalo o dva domy. Sklepy jsou dvojího typu. Pod jednou částí objektu jsou původní, středověké sklepy, pod druhou částí pak byly sklepy přestavěny v době po roce 1900.

„Počítáme, že středověké sklepy zpřístupníme veřejnosti. Bude tam expozice o historii domu a měly by tam být i archeologické nálezy, s jejichž objevením se ještě při rekonstrukci domu počítá," řekl Vladimír Rišlink.

Ve dvoře objektu původně stála hospodářská budova, která se ale nedochovala. Nahradí ji moderní přístavba, v níž bude víceúčelový sál, depozitáře a historické oddělení. V samotném domě budou při rekonstrukci otevřeny zazděné arkády, přízemí bude otevřené do parteru nádvoří.

Na půdě budou vestavěná dvě podlaží, kde bude mít regionální muzeum kanceláře a provozní zázemí.
Veigertovský dům je veřejnosti uzavřený od roku 1987. Pouze mimořádně do něj mohli zájemci nahlédnout v rámci Dnů evropského dědictví. Z jeho pater se naskýtá jeden z nejhezčích výhledů na kolínské náměstí. Právě v patrech budou umístěné výstavní prostory. Nalezne tu své místo expozice o dějinách Kolína od středověku do 20. století, entomologická expozice, budou samozřejmě vytvořeny i prostory pro pořádání krátkodobých výstav.

„Naše muzeum je jedním z největších muzeí ve středních Čechách, jenže v současné době své sbírky nemá kde vystavovat," podotkl Vladimír Rišlink.