Představení projektu se odehraje za účasti vedení města Kolína, zástupců dotčených odborů Městského úřadu Kolín a hlavního projektanta.
Samotné rekonstrukci autobusového nádraží by již nemělo nic bránit. Ministerstvo práce a sociálních věcí se vzdalo blokace jednoho z pozemků. „Přišel nám dopis od náměstka, že v této lokalitě svoji investici neplánují. Je to krok k tomu, aby České dráhy mohly dát razítko pod naši žádost o stavební povolení," vysvětlil.

Otazník však visí nad vypsáním dotačních titulů, stejně jako nad tím, zda se městu podaří peníze získat. A také jakou částku dotace pokryje. Pokud by město dotaci nezískalo a muselo by platit rekonstrukci autobusového nádraží samo, městská kasa by nezvládla další investice. „Předesílám, že potom by jiné investice ve městě byly zásadně omezeny," poznamenal starosta Vít Rakušan.