Ve Slovenské bude 38 parkovacích míst

Kolín – K již probíhajícím opravám ulic se v Kolíně chystá ještě jedna. Přede dveřmi je rekonstrukce Slovenské ulice. Bude se opravovat vozovka a chodníky, parkovací místa i veřejné osvětlení. V plánu jsou sadové úpravy a instalace městského mobiliáře.

V délce zhruba 80 metrů od Tyršovy ulice bude silnice dvoupruhová obousměrná, dále bude v užším profilu nově jednosměrná od ulice V Břízách k ulici Tyršova. „V přidruženém dopravním prostoru budou provedeny nové chodníky a podélné a kolmé parkovací stání v celkovém počtu 38 míst,“ doplnila mluvčí radnice Iva Blümelová.

V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení budou osazeny nové stožáry a výbojková svítidla.

Z ulice budou odstraněny neperspektivní dřeviny a v rámci sadových úprav dojde k výsadbě nových stromů a keřů. Ulice bude během stavebních úprav uzavřena.
Podle počasí by se s pracemi mělo začít zhruba koncem března, předpokládaná doba uzavírky je minimálně do konce června.

Porota vybere Osobnost Kolína  

Kolín - Na zasedání bilaterální poroty Spolkové rady Kolín se v úterý večer v hotelu Theresia rozhodne, kdo se stane Osobností Kolína za loňský rok, tedy kdo převezme žezlo po úřadujícím laureátovi Jiřím Šafaříkovi. Nominovanými jsou známý gynekolog a porodník Jiří Dvořák, překladatelka Olena Kobyschchan, u které veřejnost ocenila její nezištné zapojení do místního dění, a Jiří Mazuch za významné přispění k bezpečnému užívání budov v Kolíně. Osobnost Kolína bude letos v pořadí již sedmadvacátou. V předchozích letech byli zvoleni Jiří Šafařík, Jindřich Synek, Jan Dufek, Jarmila Pavlíčková, Miroslav Uher, Miroslava Jouzová, Miroslav Horáček a další.

Český Brod ocení své obyvatele titulem Osobnost roku  

Český Brod – V obřadní síni radnice na Husově náměstí se ve středu 14. února od 18 hodin uskuteční slavnostní setkání vedení města s vítězi veřejné ankety Osobnost roku 2017 a jejich ocenění. Bylo navrženo několik jednotlivců a skupin do kategorií celoživotní přínos pro město, hrdinský čin a výrazný úspěch pro jednotlivce i pro skupinu. Na slavnostní předání jsou zváni nejenom nominovaní se svými blízkými, ale i široká veřejnost.

Univerzita třetího věku startuje další cyklus  

Český Brod – Lidské zdraví je tématem dalšího cyklu přednášek univerzity třetího věku, která v těchto dech startuje v Českém Brodě. První z šesti přednášek tohoto cyklu se koná ve středu od 9 hodin v počítačové učebně městského úřadu na náměstí Arnošta z Pardubic. Na celý cyklus se lze přihlásit ještě na této první přednášce. Univerzita třetího věku je určena seniorům ve starobním důchodu a lidem v invalidním důchodu. V první polovině ledna proběhla na webu města a také v tištěné podobě anketa mezi seniory zaměřená na volbu témat pro univerzitu třetího věku. Z výsledků ankety vyplynulo, že největší zájem je právě o témata lidské zdraví a genealogie, jejíž první přednáška se uskutečnila již minulý týden.