Starosta Michael Kašpar připomněl, že v případě Kolína jde o umělý led se švýcarskou technologií nevyžadující chladicí zařízení, tedy ani spotřebu elektrické energie. „Umělý led s danou technologií vyžaduje minimální údržbu oproti klasické ledové ploše,“ dodal.

Podle starosty výše nájmu umělé ledové plochy v této kvalitě nikterak nevybočuje z cen hrazených jinými městy v tomto roce. „Kromě toho z rozpočtu města půjde na akci o 200 tisíc méně, neboť touto částkou přispěje sponzorsky firma Toyota,“ uvedl.

Nájem kluziště je podle starosty koncipován tak, že město a jeho občané mají možnost v zimní sezoně umělou lední plochu vyzkoušet. Město následně může plochu odkoupit od pronajímatele za zvýhodněných podmínek.

„Takto je v nájemní smlouvě zafixována kupní cena, za kterou město může pronajatou plochu pořídit do svého majetku v roce 2023 i pro další sezony. To představuje významný aspekt. Pokud město kluziště odkoupí, nájem se kompletně započítá do kupní ceny, byl by tedy zcela zdarma,“ zdůraznil.

Srovnání s nedalekou Sadskou, kde měli podle serveru PrahaIN.cz platit za měsíční pronájem kluziště pouze kolem dvou set tisíc korun, opomíjí některé součásti kolínských nákladů. „Kolín má nové kluziště, Sadská měla použité. Neměla také vyrovnávací podlahu pod kluzištěm - pronájem, doprava a stavba jsou náklady navíc. Kolín má kluziště na dobu hlavní sezony, což znamená vyšší cenu, Sadská měla nízký tarif, protože využila volnou kapacitu a termín konce sezony,“ vypočetl kolínský starosta rozdíly.

Připomněl také, že Kolín kluziště objednal na podzim, kdy už nebyla v Česku volná kapacita a kluziště muselo být dovezeno z centrálního skladu, takže přibyly další náklady na dopravu. K nákladům navíc patří i přesun kluziště během doby pronájmu. Po Vánocích by se mělo přestěhovat do areálu kolínské průmyslovky.