Podle Evy Veselé, zdejší paní učitelky, vyrábějí výrobky k prodeji děti z celé školy. Prodej pak zajišťují osmáci a deváťáci. „Výtěžek z akce se použije například na odměny pro děti," vysvětlila Eva Veselá s tím, že z těchto financí se mnohdy platí také cestovné na nejrůznější soutěže. Děti pak nemusí jízdenky platit ze svého. Kromě vánočních dekorací si návštěvníci mohli odnést také trika, která vyráběla děvčata s nejvyšších tříd společně se svými učitelkami. Svou recitací a zpěvem celou akci zpříjemnily děti z dramatického kroužku. Místní kuchařky napekly perníčky a vánočky.