V těchto dnech se chystá schůzka odborníků přímo na místě, kde se stanoví postup, co lze na zchátralých domech udělat hned a co do budoucna. „Nejdřív to bude vyklizení sutí, protože je tam nepořádek, a zabezpečení střechy zadního domu, která se propadá,“ předeslal starosta.

Následovat pak bude příprava projektu. Město chce na rekonstrukci žádat o dotaci nejlépe z Norských fondů. „Přední budova čísla 124, tedy rabínský dům, je památka. Sousední číslo 125 zatím památka není, ale Národní památkový ústav už před dvěma lety požádal ministerstvo kultury o zařazení do seznamu památek, takže to je teď v procesu,“ připomněl starosta.

Po opravě chce v domech město zřídit expozici a zařadit je do turistického okruhu po židovských památkách. V jednom z domů jsou tři zachované mikve.