Háj je navržen jako klidná parkově upravená plocha. V jižní části bude od komunikace oddělen porostem dřevin stejně jako od soukromého pozemku na východní straně nového hřbitova.

„Stromy a keře lemují i současnou hřbitovní zeď. Tyto zelené lemy se směrem k severu rozvolňují a otevírají pohled dál do krajiny, na vyvýšený horizont se stromy. Cesta ve tvaru kruhu je jednoduchým a srozumitelným vyjádřením koloběhu života,“ uvedl starosta města Petr Borecký.

Bývalá vila zavražděného podnikatele Františka Mrázka v Českém Brodě.
Mrázkova vila v Českém Brodě půjde k zemi. Přednost dostane rodinné bydlení

Současně to bude okružní parková cesta, která návštěvníka provede celým parkem. Symbol nekonečna se vyvinul z trasování cest. V jejich průniku vznikne centrum, jakýsi intimní prostor pod baldachýnem tvořeným korunami stromů. Vnitřní části kruhu protkají pěšiny, jež vymezí místa pro budoucí umístění hrobů.