Jde například o úpravy povrchů prašných ulic, které stále ještě ve městě jsou, nebo budování chodníků. Mezi další záměry patří dokončení rozšíření mateřské školy v cukrovaru a zvýšení její kapacity o padesát míst, pokračování v přípravách velké svazkové školy na Hostíně, terminálu P+R u nádraží nebo tolik potřebné kanalizace v Zálesí.

Aktuálně se pracuje na stavbě chodníku v Erbenově ulici a dokončuje se chodník v Maroldově ulici. „Zima nebývá obdobím, kdy se obvykle dělají stavební práce. To by se ovšem nesměla vyskytnout mimořádná příležitost získat pro město peníze na výstavbu chodníků,“ připomněl vedoucí úvalského odboru dopravy a investic Petr Matura a doplnil, že oba chodníky budou dokončeny, jakmile to umožní počasí.