Řeč je o stavbě kanalizace, která pokryje nejen celý Týnec, ale zároveň Lžovice a Vinařice, stavba počítala i s vlastní čističkou odpadních vod, která již je ve zkušebním provozu.

Co se týká samotné kanalizace, zbývá položit finální čtyři kilometry. „Máme hotových 22 kilometrů z 26. Do konce roku stihneme zbývající kilometry položit. Některé technologie jsou již osazeny, zbývající začneme instalovat dle postupného dokončování stavby. Následně pak budeme řešit administrativu pro předčasné užívání stavby," popsal aktuální úkoly starosta Týnce nad Labem Dušan Žmolil.

Se stavbou se pojí i výkopové práce, po kterých bude třeba opravit některé chodníky a silnice. „Rekonstrukce chodníků a silnic bude potřeba. Někde jsme začali už něco opravovat, hodně toho bude v průběhu léta a podzimu," podotkl starosta. Hlavní práce na komunikacích se však odehrají hlavně následující rok, kdy některé projdou rekonstrukcí.

Čistička odpadních vod pro Týnec stojí v blízkých Lžovicích, které ji také využívají, přilehlá obec Vinařice využívá čističku v obci Záboří nad Labe. Celkem vyšla stavba kanalizace na zhruba 260 milionů korun.