Od čtyř hodin zde byly pro děti výtvarné dílničky, kde si každý menší účastník mohl nazdobit perníček či namalovat ozdobu. Jako občerstvení se nabízel svařák nebo čaj a k nakousnutí cukroví. V šest hodin se představily děti z místní mateřské školy a přistoupimské základní školy, které zahráli divadlo, a poté se rozsvítil stromek. Pak následovalo zpívání.

Václav Šolta