„Důležité pro mě bylo číslo 50, tedy počet zapečetěných kasiček a skupinek koledníků. Nechci to přejít bez povšimnutí, protože toto opravdu vnímám za jednu z nejradostnějších zpráv této sbírky v naší farnosti,“ uvedl českobrodský farář Martin Sklenář.

Přidal poděkování všem, kteří se zapojili, a také těm, kteří stáli u zrodu Tříkrálové sbírky. „Je dobré si uvědomovat, že bez těchto prvních kroků bychom nemohli mluvit o krocích následných,“ dodal.

Vloni bylo na Českobrodsku pokladniček 35 a vybralo se do nich cca 147 tisíc korun. Třeba v roce 2014 bylo jen 14 pokladniček s výsledkem 49 tisíc korun. Rok 2015 přinesl 20 pokladniček a výsledek cca 51 tisíc, obdobně tomu bylo v roce 2017, v roce 2018 šlo do ulic 25 skupinek a lidé darovali 87 tisíc korun.

Letos se v samotném Českém Brodě vybralo přes 84 tisíc, pomohl i Tříkrálový koncert, který vynesl bezmála 12 tisíc. Vybíralo se i v dalších 16 lokalitách, jimiž byly např. Kounice (skoro 37 tisíc), Chrást (téměř 21 tisíc), téměř 11 tisíc korun se v pokladničkách shromáždilo v Liblicích a Poříčanech, přes osm tisíc korun v Tismicích a Lstiboři.

Pod hlavičkou Farní charity Kolín se vybíralo do 60 pokladniček, do nichž se nastřádalo přes 160 tisíc korun. Celkem bylo 10 lokalit, nejvíce se vybralo samozřejmě v okresním Kolíně, kde bylo rozpečetěno 15 pokladniček s celkem více než 55 tisíci korunami. Pomyslnou stříbrnou příčku v rámci kolínské farnosti drží letos ve Velimi s vybranými téměř 38 tisíci korunami.

Poměrně hodně se vybralo i na Červenopečecku – přes 16 tisíc nebo v Pňově a okolí – přes 15 tisíc korun. Pro zajímavost vloni kolínská farní charita vybrala do 62 pokladniček 143 tisíc korun, v roce 2018 to bylo 153 tisíc korun, rok před tím 107 tisíc korun a třeba v roce 2014 cca 79 tisíc korun.

Letošní Tříkrálová sbírka probíhala také na Černokostelecku, které dříve patřilo do okresu Kolín (nyní Praha – východ), kde dárci věnovalo přes 60 tisíc korun.