„Zatímco první výsadba nebyla ze strany veřejnosti významně podpořena, a nám obrazně vytrhli trn z paty kamarádi skauti, letos byl zájem tak veliký, že jsme museli narychlo ještě jednu lokalitu přidat,“ popsal starosta.

„Celá akce by byla nemyslitelná bez podpory sponzorů, místních spolků, ale především lidí, kteří pomohli novou ovocnou alej vysadit. Všem patří obrovské poděkování,“ dodal.

Akci pořádala Obec Rostoklaty, ve spolupráci s místním Mysliveckým spolkem a nadací Sázíme stromy.