„Zatímco první výsadba nebyla ze strany veřejnosti významně podpořena, a nám obrazně vytrhli trn z paty kamarádi skauti, letos byl zájem tak veliký, že jsme museli narychlo ještě jednu lokalitu přidat,“ popsal starosta.

„Celá akce by byla nemyslitelná bez podpory sponzorů, místních spolků, ale především lidí, kteří pomohli novou ovocnou alej vysadit. Všem patří obrovské poděkování,“ dodal.

V Českém Brodě se na Květnou neděli sešli věřící na farní zahradě, kde byly posvěceny kočičky znázorňující ratolesti.
Květnou nedělí začal pašijový týden. V Českém Brodě se světily ratolesti

Akci pořádala Obec Rostoklaty, ve spolupráci s místním Mysliveckým spolkem a nadací Sázíme stromy.