První lokalitou je okolí a cesta od návsi ke hřbitovu v Poboří, kde byly stromy postupně ošetřeny, některé kvůli špatnému zdravotnímu stavu vykáceny, a místo nich vysazeny nové. „Převážně se jedná o javory, švestky domácí, dub a lípu, v blízkosti památníku je také vysazen živý plot ze zimostrázů," upřesnil starosta Martin S. Charvát.

Pichlavé smrky zmizely

Druhou lokalitou je okolí velkého rybníku v Plaňanech, kde byly odstraněny všechny mladé smrky pichlavé, starší smrky budou odstraněny v průběhu dalších let. Také byly přesázeny a upraveny některé mladé duby podél obslužné komunikace a doplněny výsadbou nových alejových stromů.

Další duby jsou vysazeny mezi cestu a malé nádrže. Kolem rybníka jsou vysázeny olše a břízy, které jsou tu jen v omezeném množství, doplněné menšími keřovými a košíkářskými vrbami. „Původní borovice a prostor mezi betonovým korytem a tratí byly doplněny o několik druhů keřů. Nové změny opět o něco zpříjemní pobyt na tomto místě, které je hojně využíváno k rodinným procházkám, sportu a společenským akcím," doplnil starosta.

Třetí lokalitou je okolí fotbalového hřiště. Kolem obslužné komunikace je vysázeno stromořadí listnatých alejových stromů. Jsou to jeřáby obecné, mezi nimi jsou vysazeny břízy a babyky, vtroušeně habry. Tento způsob složení byl zvolen, aby co nejdříve poskytoval stín podél plochy využívané ke sportu. Dále byly odstraněny zimostrázy nehodící se do krajiny, část z nich byla vysazena v parku a v Poboří, po odstraněných dřevinách se založí trávník. „Stávající stromy budou zachovány, tak dlouho, jak to umožní jejich stav," říká starosta. Mezi hřiště byly dosazeny nové stromy tak, aby mohly zůstat dočasně ty stávající a také nebránily průjezdu techniky.

V parku se sázely hlavně listnáče

Poslední lokalitou je obecní park v Plaňanech, kde byly v posledních letech vykáceny nebo upraveny nebezpečné stromy, jednalo se převážně o dožívající břízy. V parku jsou nově vysazené zejména listnaté domácí stromy, ale také jiné dřeviny, aby barevně oživily oblast. Dále bylo vysazeno stromořadí jeřábu muku podél komunikace na kopci.
Počítá se také s rozšířením parku po odbahnění rybníku a dokončením úprav u přečerpávací stanice. Živý plot v zatáčce městys odstranil kvůli nevzhlednosti a také proto, že bránil v rozhledovém poli křižovatky. V parku bylo vysazeno několik dřínů a vilínů a za potokem přesázeny zimostrázy od hřiště.

Městys Plaňany by chtěl docílit úrovně parku, jako tomu bývalo dříve. Park je poměrně frekventovaný, obzvlášť pro procházky s dětmi.

Příště dojde na okrajové lokality

Cílem celého projektu revitalizace zeleně je učinit krok k celkové regeneraci rozsáhlých ploch zeleně v Plaňanech a přidružených obcích. Po provedení všech prací pak může zastupitelstvo zvážit druhou etapu, která by tentokrát řešila okrajové lokality obcí, které obyvatelé využívají k vycházkám.

Autor: Tomás Flieger