Pracuje se na restaurování vlastní kosterní výzdoby.

Na Staré škole po výměně poškozených střešních trámů a latí začalo pokládání střešní krytiny na západní části objektu.

Na jižní straně probíhá sanace zdiva, uvnitř se opravují rozvody. Na parkánech u chrámu byly vysazeny keře a další dřeviny, dokončují se jednotlivé pěšiny, aby bylo možné začít s pokládkou mlatových povrchů.

Hotová je také výstavba toalet a výměna vstupních vrat v suterénní části muzea. Přes tento prostor povede bezbariérový přístup na parkán.

V parter začaly výkopové práce podél opěrné zdi, aby poté bylo možné opravit trhliny a udělat statické zajištění.