„Jedná se především o odcizení věcí, které jsou ponechány v osobních automobilech nebo položeny vedle hrobů, při jejich úklidu,“ vysvětlila.

Dohledem chtějí strážníci zabránit takovým problémům a přispět tak k bezpečí občanů. „Velmi často se právě v období Dušiček stává, že si někteří lidé vyhlédnou smuteční květinovou výzdobu na cizích hrobech, seberou ji a ozdobí jí vlastní hrob, popřípadě ji prodají,“ uvedla Helena Honkiszová.

Strážníci tak apelují na veřejnost, aby lidé dbali na bezpečí svých odložených věcí, taková kabelka bez dozoru je velkým lákadlem a pro nenechavce snadnou kořistí. „V případě, že se na tomto pietním místě setkáte s problémovým nebo podezřelým chováním osob, neprodleně toto oznamte na bezplatnou tísňovou linku městské policie 156 nebo na tísňovou linku Policie ČR 158,“ uvedla.

Mluvčí strážníků také připojuje osobní radu. „Pokud je to možné, na nějakém nenápadném místě si smuteční výzdobu podepište nebo nějak označte. Usnadní to poté, v případě dopadení pachatele při krádeži, jeho usvědčení,“ dodala.