Podle jeho slov však zvonění v dnešní době téměř zaniklo a také zvonička do loňského roku téměř chátrala. Z toho důvodu se obec rozhodla pro její renovaci. K oficiálnímu odhalení a vysvěcení zrenovované zvoničky došlo v sobotu odpoledne. „Chci při této příležitosti poděkovat těm, kteří se podíleli na úpravě jejího okolí," řekl starosta obce Zdeněk Špitálský. Ten také dodal, že místo by v dnešní hektické době mělo vyjadřovat oázu klidu a míru. Mělo by dát zapomenout na všechny malicherné spory. Po svém proslovu starosta předal slovo Matúši Kocianovi, předsedovi pastorační rady Římskokatolické farnosti v Českém Brodě a Marku Lukáškovi, faráři Českobratrské církve evangelické v Českém Brodě. Po samotném vysvěcení došlo také k prvnímu a zároveň slavnostnímu zvonění.