Jejich datace pravděpodobně sahá až k bitvě u Lipan, které coby raněné odvezl z bojiště prchající Jan Čapek ze Sán k doléčení v okolních vesnicích. Mezi kostmi byly také identifikovány ostatky padlých v bitvě u Kolína.