Voda totiž někde uniká a zatím se neví kde. Obec chce zajistit dostatečné množství vody a chce ji během noci akumulovat do nádrží, aby získali minimum pro běžnou spotřebu během dne. „Problémový únik vody je dle vyjádření odborné firmy způsobený s největší pravděpodobností špatným zabezpečením v domovním rozvodu před zimními mrazy a současnou nepřítomností nebo nepozorností majitele objektu," řekl starosta obce Luboš Znamenáček. Podle jeho slov může rozvod zamrznout a prasknout. „Opět důrazně vyzýváme všechny odběratele k překontrolování a prohlídce rozvodů vody už od přípojky a zejména venkovních uzávěrů vody," dodal starosta. Bez pomoci všech odběratelů je podle něj velmi těžké najít místo úniku.