Jde o mezinárodní projekt spolupracujících umělců z Čech a Slovenska.

Cílem je zakomponovat umělecká díla do krajiny. V Miškovicích by tak měly stát lavičky z dřevěných klád. Návrhy pro realizaci laviček z dřevěných klád zpracoval Lukáš Gavlovský, který spolupracuje s Romanem Ražem ze Slovenska.

Přímo na zasedání zastupitelstva představil Lukáš Gavlovský své návrhy jednotlivých variant díla ze dřeva. Ty jsou nyní k nahlédnutí na obecním úřadě. V rámci projektu by také měl vzniknout mostek nebo lávka mezi Miškovicemi a Klášterní Skalicí.