Nyní Libličtí záměr oprášili, podali podnět na město Český Brod, a to přislíbilo i nemalý podíl na financování. A kde tedy pomník postavit? Vybírá se z celkem osmi možností. Jsou jimi zatáčka ve Školní ulici, místo v téže ulici naproti přechodu pro chodce, u autobusové zastávky, u kapličky, v ulici Ve Staré vsi u zvoničky, Ve Staré vsi před č.p. 1, na začátku ulice U Kapličky nebo na křižovatce u mateřské školy.

Na pomníku bude vytesán text připomínající vojáky padlé v první světové válce a také ty, kteří bojovali za naši samostatnost ve druhé světové válce. Kdo tyto lidi znal, je jejich příbuzný nebo má dokonce fotografie, Spolek přátel obce Liblice uvítá jakékoli informace.

Do základů pomníku by mělo být umístěno pouzdro se vzkazem budoucím a také obrázky, které nakreslí liblické a českobrodské děti a jejichž tématem bude jejich představa podoby Liblic za sto let.