Plavání v Labi nebývalo dříve nic neobvyklého, v polovině třicátých let minulého století však tuto aktivitu přerušila industrializace a znečištění Labe. V posledních dvaceti letech byla řeka postupně vyčištěna a je opět lákavá pro labutě, rybáře a postupně dokonce i pro plavce.

Plavecký memoriál Hany Greenfieldové je pojmenován podle dívky z Kolína, která přežila holocaust a právě v Labi se učila plavat. V roce 1942 byla společně s dalšími Židy z města a přilehlého okolí deportována do Terezína, dále do Osvětimi a Bergen-Belsenu. Letos jí byla in memoriam udělena Cena města Kolína. Tehdejší starosta Vít Rakušan při té příležitosti slíbil, že s ostatními také poplave.

Zúčastnit se může kdokoli, účast není omezená bydlištěm v Kolíně ani věkem. Výtěžek z akce bude věnován na charitativní účely.