Svěcení se konalo v kostele sv. Víta na kolínském Zálabí. Biskup Zdenek Wasserbauer byl velmi vděčný za hojnou účast. Poté co se všichni přítomní společně pomodlili a vyslechli biskupova slova, došlo k hlavnímu aktu. Po svěcení ještě biskup požehnal budoucímu komunitnímu centru, které bude stát právě na pozemku farnosti. Ta místo věnovala Farní charitě Kolín již před dvěma lety.