„Mění se omítky, elektroinstalace i podlaha. Buduje se odvlhčovací systém přiměřený charakteru obvodového zdiva, které podobně jako městské hradby sestává z místního červeného pískovce,“ připomněl farář.

Renesanční, původně hřbitovní kostel Nejsvětější Trojice byl postaven za městskými hradbami v šestnáctém století poté, co byl zrušen hřbitov u kostela sv. Gotharda v centru města. Jde o jednolodní kostel, který má téměř čtvercový půdorys.