Lidé v okolí města zakládají černé skládky, ačkoli biologický odpad je možné uložit v areálu sanatoria a velkoobjemový odpad mohou lidé odevzdat během svozových dnů dvakrát do roka. Černá skládka se však objevila nejen nedaleko Svatbína, ale také ve Svatbínské ulici v Kostelci.

Černá skládka ve škarpě na křižovatce směrem Bohumile je pak už bohužel takřka tradicí.

Kromě toho, že lidé nechávají velkoobejmový a jiný odpad v přírodě v okolí města ho také odkládají u stanovišť na tříděný odpad. To však poté komplikuje vyvážení jednotlivých komodit a také úklid okolo těchto míst.