Podle ní nebyly odstraňovány jen suché, ale plošně likvidovány i zdravé stromy kolem, ačkoli stroj harvestor je schopen odstranit pouze strom označený a k likvidaci určený. „Takto je narušena funkce lesa a navíc v roční dobu, kdy hnízdí ptáci a rodí se mláďata. Sama jsem vysvobozovala malého strakapouda, který se nějak zamotal ve větvích poraženého stromu, a ani nechci vědět, jak se tam dostal,“ poznamenala.

Těžbu v Borkách provádělo Arcibiskupství pražské. „Je smutnou skutečností, že všichni rádi chodíme do lesa, ale nerespektujeme les jako takový. V ochranném pásmu lesa bychom neměli připustit výstavbu domů ani garáží. V lokalitě Borky je tomu právě naopak. V loňském roce spadla jedna suchá borovice na dítě, letos jsme obdrželi několik žádostí o pokácení suchých a nakloněných stromů v této lokalitě. A proto jsme přikročili k plošné asanaci lokality. Jediným důvodem těžeb je zajištění bezpečnosti osob a majetků občanů Kolína,“ shrnul ředitel Lesní správy arcibiskupství Milan Mochán.

Připomněl, že lesopark Borky je i přes svůj název lesem hospodářským. „Nikdo nemá zájem kácet zelené stromy, které přežily apokalypsu posledních let, ale každý rozumný člověk uzná, že suché stromy musí být pokáceny a odstraněny. Zelené stromy podél obytné zástavby ve Zličské ulici na šířku jejich výšky, což asi 20 metrů, byly odkáceny opět z bezpečnostních důvodů,“ dodal.

Věk tohoto porostu je 130 let, je podle něj za hranicí optima produkčního věku a předpoklad rozpadu je značný.

Jana Koželská podle svých slov na žádném místě, kde se kácely stromy, neviděla označení, aby tam lidé nevstupovali, natož třeba pásku. „Po třech hodinách, kdy jsem prošla celý lesopark, jsem našla jednu jedinou cedulku formát A4 v eurodeskách přilepenou na stromě poblíž cesty od garáží na Spálenku,“ upřesnila.

Milan Mochán ale nesouhlasí. Během těžby byly prý pěšiny přehrazeny výstražnou páskou zákaz vstupu s informací o probíhající těžbě. U pracujícího harvestoru ve frekventovaných místech nepřetržitě hlídkoval pracovník ve výstražné reflexně zbarvené vestě, který se snažil usměrňovat návštěvníky lesa a který informoval obsluhu stroje o osobách, které jeho instrukce nerespektují, přes handsfree.

„Na tomto místě je nezbytné upozornit, že zákon o lesích zakazuje v § 19 vstupovat do míst, kde se provádí těžba, přibližování a doprava dřeva,“ popsal Milan Mochán s tím, že stromy k těžbě byly vyznačeny barvou a pokud byl vytěžen strom nevyznačený, jednalo se o vynucené provozní důvody. Kde to bylo možné, předkácelo se ručně. „Během asi 14 dnů jsme odstranili přes 1200 suchých a pro veřejnost životu nebezpečných stromů,“ dodal Mochán.