K velikonočním svátkům se váže mnoho důležitých bohoslužeb i křtění dospělých. „Předchází tomu Květná neděle, ta je připomínkou jeho umučení. Zpívají se pašije , evangelium o umučení pána Ježíše Krista. Na začátku před mší svatou se dělá průvod, někdy se tomu říká i Palmová neděle, protože nesli lidé palmové listy, když přicházel Ježíš Kristus do Jeruzaléma. U nás nosíme většinou kočičky,“ uvedl Jan Halama.

Průvod je zahájen u klášterního kostel Nejsvětější Trojice v Kolíně. Posvětí se ratolesti, v případě českých liturgických zvyků jsou to většinou symbol jara – kočičky. Po té se za zvuku žalmů vydává průvod do chrámu sv. Bartoloměje.

Se zeleným čtvrtkem se váže zajímavá tradice, kterou chce kolínská farnost letos obnovit. „V rámci liturgie se dělá velmi hezký obřad, mytí nohou. Ježíš před poslední večeří poklekl a myl nohy svým mučedníkům. Zanechal nám tím testament, abychom si navzájem sloužili, nebáli se, nestyděli a necítili se poníže, když musíme sloužit druhým,“ potvrdil farář Halama.

„Následuje mše svatá s tou vyjímkou, že hned na začátku se zazpívá Gloria sláva Bohu na výsostech, zazní všechny zvoní a pak utichnou až do Velikonoční vigilie. Místo zvonů se budou používat klepáče,“ doplnil.

Velikonoční vigilie začíná v sobotu po západu slunce, letos tedy v 20.30 hodin. „Je to slavení zmrtvýchvstání pana Ježíše. Začíná se venku u ohně, který se posvětí. Posvětí se také paškal z včelího vosku. Lidé si zapálí své svíce a za tmy vstoupí do kostela. Po bohoslužbě nastane křest dospělých. Letos budou pokřtěni čtyři, na to se připravují dva roky,“ uvedl Jan Halama.