Defibrilátor je určený pro záchranu člověka s fibrilací srdečních komor či komorovou tachykardií. Počítá ale s tím, že případný uživatel nikdy nebyl proškolen, ani nemá zdravotní výcvik – přístroj tak vydává pokyny pro záchranu člověka a sleduje jeho srdeční činnost.

Takzvaná City SOS hláska má antigrafitti úpravu, aby šla snadno vyčistit od případných „uměleckých“ výtvorů, uvádí vedení města.

Důvodem pro instalaci této novinky je podle radnice kladná zkušenost z evropských měst. Tento systém může být ale známý například z dálničních hlásek, kde podobný systém funguje již patnáct let.

Dvojice přístrojů tak zatím tvoří pilotní projekt na půl roku. Pokud se osvědčí, může se rozšířit do dalších částí města.