Pro obec chce rozhlas vedený vzduchem, který by pomohl informovat občany při možných povodních.

Ty obec zasáhly v loňském roce, stejně jako další obce ležící na říčce Výrovce.

V Klášterní Skalici však měli problém i letos, kdy se do zahrad a domů dostala voda z polí nad obcí. Rozhlas se systémem včasného varování však není jediná věc, kterou chce v souvislosti s protipovodňovými opatřeními pořídit.

Starosta hovořil také o hladinoměru a srážkoměru. Tyto přístroje by zaznamenávaly stav vody a vedení obce by mohlo občany snáze informovat o situaci. Nyní je totiž měřená hladina a průtok jen v Plaňanech.

V současné době vzniká také povodňový plán, který čerpá z poznatků popovodňové prohlídky, která se v obci uskutečnila za účasti správce toku a dalších příslušných osob.

Podle starosty z povodňového plánu vyplynou úkoly pro vlastníky pozemků. „Ti pak musejí odstranit překážky," vysvětlil.

Každý občan má totiž povinnost odstranit takové věci, které by snižovaly průtok Výrovkou.