„Pracovníkům zhotovitele, kteří nebývalým pracovním úsilím stihli k 22. prosinci minulého roku konstrukci nového mostu zalít betonem patří velká pochvala," řekl Jaroslav Lukeš s tím, že demoliční práce bývalého mostu začaly teprve v říjnu.

Dělníci museli od října minulého roku provést nejen demoliční práce, ale například také injektáže. Navíc podle Jaroslava Lukeše zajišťovali místo proti sesuvu půdy. Docházelo samozřejmě také k odvozu zeminy a sutě na depozitní stanoviště.

V opěrné zdi nového mostu by měli být zakomponované části pískovcových kvádrů ze starého mostu. Dohodlo se tak vedení obce společně s Národním památkovým ústavem. Pískovcové kvádry původního mostu mají totiž velice zajímavou historii. Velice pravděpodobně totiž pocházejí z původního kláštera, který v obci stával.

Nový most v Klášterní Skalici bude širší než ten historický, tím by měl být vyhovující pro současnou dopravu v obci. „Bude na něj navazovat chodník. Ten musí dokončit obec sama," vysvětlil Jaroslav Lukeš s tím, že projekt na chodník je již hotový. Jeho realizace je prý naplánovaná na tento rok. Přesně datum však není známé.

Vzhledem k pracím na mostě je pochopitelně uzavřená silnice v obci. Objízdná trasa je stanovená do 25. února tohoto roku. Občané prý musí také respektovat omezení svozu odpadu. „Lidé jsou ale vstřícní," chválí občany starosta.

Historický most v obci měl své zastánce. Valná většina občanů však souhlasila s vybudováním mostu nového. Odpůrci zbourání tohoto unikátního gotického mostu hledali podporu také u ministerstva kultury. To nakonec rozhodlo o budoucnosti mostu. Ovšem v jeho neprospěch. Most totiž nebyl prohlášený kulturní památkou. O most se v nedávné minulosti pochopitelně zajímal také památkový ústav.

Ten však nakonec ustoupil a také souhlasil s novým mostem.Ten stávající byl podle Jaroslava Lukeše již několikrát opravený. Naposledy prý v roce 1968, když po něm přejely tanky Československé lidové armády .

Navíc měl most prasklou klenbu. Z toho důvodu na požádání vedení obce , nechal vlastník mostu Krajský úřad Středočeského ve spolupráci s Krajskou správu a údržbou silnic roce 2012 vypracovat mimořádnou prohlídku. Už ta prý ukázala neuspokojivý stav.
O budoucnosti mostu se pak začalo více hovořit po povodni, která Kolínsko zasáhla v červnu roku 2013. V této souvislosti se řešila budoucnost také dalších mostů.

Například mostu v nedalekých Vrbčanech či v Radimi. Právě v druhé jmenované obci nakonec zůstal stát most původní, který však musel projít rozsáhlou rekonstrukcí. Přestože je most již od prosince přístupný pro automobilovou dopravu, ještě není zcela dokončený. Na jaře tohoto roku by se mělo pracovat ještě na estetických úpravách. Kdy bude zcela hotovo záleží jen na počasí.