V minulých dvou letech se obec potýkala s rozsáhlou výměnou místní kanalizace. Kvůli tomuto projektu, který vyšel na mnoho peněz, nemá obec dostatek financí. „Doděláváme kanalizaci, kterou jsme začali předloni. Momentálně je ve zkušebním provozu, jen je potřeba dodělat veškeré přípojky, připojit všechny domy,“ uvedl starosta Pavel Běloch.

Problémem jsou vysoké náklady na opravu a výměnu. „Tato komplet nová kanalizace je v hodnotě padesáti miliónů korun. Trvalo to přibližně dva roky. Momentálně splácíme tento dluh, milion ročně. Veškeré rekonstrukce závisí na penězích a dotacích. Chtěli bychom rekonstruovat, máme plány, ale nemáme peníze,“ poznamenal starosta.

I přesto se v rekonstrukčních plánech Hradešína pro rok 2019 něco najde. Důležitým bodem programu je místní starý rozhlas. „Chceme realizovat kompletní rekonstrukci bezdrátového rozhlasu na sloupech veřejného osvětlení. Rozhlas je nefunkční, pětadvacet let starý, a je jen v třetině obce,“ uvedl Pavel Běloch.

Starosta by v obci rád zrekonstruoval mnohem více. „Projektů tady máme hodně, chtěli bychom udělat chodníky. Potřebujeme opravit místní komunikace. Rekonstruovat veřejné osvětlení. Vše ale závisí na penězích a dotacích,“ doplnil.