Kouřimští však chtějí její využití ještě více zdokonalit, a tak začali hovořit o tom, že by zde mohla vzniknout kavárnička.

„Nápad vznikl v rámci ideí Kouřim komunikující a Obyvatelé domova mezi lidmi," řekla starostka Kouřimi Zuzana Čiháková.

Projekt Kavárnička v domově pro seniory je součástí rozvojového plánu Kouřimi na následující roky.

Kavárničky by se však zahrádka domova měla dočkat již v letošním roce, jak prozradila starostka.

Podle ní bude v provozu kavárnička pod altánem v domově pro seniory. Ta bude k dispozici nejen pro obyvatele domova a ostatní seniory z historického města, ale také pro všechny ostatní generace, které projeví zájem.

Nepůjde však jen o samotnou kavárničku. V plánu jsou samozřejmě také doprovodné programy. Ty by měly vést k posilování mezilidských vztahů a sousedské soudržnosti Kouřimáků.

Podle starostky Zuzany Čihákové je tento projekt, stejně jako ostatní projekty města plánovaný se zapojením široké veřejnosti a to zejména právě v rámci posilování komunity. „Vznik společné věci nás těší. Týmová práce nás baví," řekla Čiháková.