Pro školní děti dosud slouží jídelna při škole Žitomířská nebo právě jídelna v Bezručově ulici. Kapacitně již ale ani obě jídelny dohromady nestačí, proto se město rozhodlo pro kompletní rekonstrukci jídelny v areálu nemocnice, což přinese i rozšíření kapacity. Bude možné vařit až 1300 jídel denně, zařízení bude splňovat nejmodernější hygienické a provozní předpisy.

„I přes dílčí investice v minulosti bohužel zařízení neodpovídá moderním standardům,“ říká Ondřej Wachal, ekonomicko - provozní ředitel vybrané stavební firmy. Podle jeho slov stavaři při rekonstrukci nahradí nejen zastaralé zařízení kuchyně, ale pustí se i do samotné budovy. „Počítáme například se zbouráním stropu mezi patry a zbudováním nového, v každém podlaží pak vznikne nová jídelna,“ doplňuje Wachal. Kompletně hotovo by mělo být příští rok na podzim.

„Rekonstrukce jídelny a zbudování kuchyně má pro město obrovský význam, protože tím vyřešíme stravovací kapacity pro základní školy na celou řadu let. V současné době už jsme museli pro žáky jídla dovážet z okolí, což nám dlouhodobě nevyhovuje,“ uvedl starosta Jakub Nekolný. Do budoucna může podle jeh slov nová kuchyně sloužit pro mateřské školy nebo domov pro seniory. Město na akci získalo dotaci z ministerstva financí.