„Druhou velkou akcí, jež by měla začít v dubnu, je stavba chodníku na pravé straně Zborovské ulice od křižovatky s Klučovskou ulicí po konec zástavby,“ řekl místostarosta. Předpokládané náklady jsou 3,2 milionu, zde ale město získalo dotaci 1,8 milionu. V rámci prací vzniknou i přechody pro chodce a opraví se autobusové zastávky ve směru na Kounice.

„Město bylo rovněž úspěšné s žádostí o dotaci na obnovu chodníků v Žižkově ulici,“ pokračuje místostarosta. Na projekt výstavby a rekonstrukce chodníků v ulicích Žižkova a Komenského, jehož předpokládaná cena je 2,7 milionu, získalo podporu 2,6 milionu.

Poslední velkou akcí je výstavba tří nových přechodů pro chodce v Bylanské, Školní a Tuchorazské ulici. Předpokládaná hodnota zakázky je 820 tisíc bez daně, město na přechody získalo 95procentní dotaci.

V přípravě je zpevnění povrchu v ulici Za Rybníkem ve Štolmíři, zpracované jsou projekty na úpravy chodníků v ulicích Nová, Tyršova, Masarykova a Tuchorazská a také velký projekt na Žižkovu ulici. „Osobně bych byl rád, abychom projekčně připravili obnovu chodníků ve Školní a Bylanské ulici,“ doplnil místostarosta.