Město oslovila společnost, která se zabývá chytrými technologiemi a spolupracuje i na plánovacím systému s ministerstvem pro místní rozvoj, aby se do projektu zapojilo spolu s ní, s vysokou školou chemicko-technologickou a dalšími partnery.

„Společnost žádá o dotaci, která by měla, pokud vyjde, pokrýt všechny výdaje, jež se odhadují na 8 až 11 milionů korun,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Kolín by měl být v oblasti společné klimatické změny center hlavním demonstrátorem pro další města a obce v České republice. Ve svém centru by měl umístit čidla, analyzátory a měřiče teploty, vlhkosti, tlaku, oxidu uhličitého, sčítače dopravy, cyklistů, chodců, měřiče dat z vodohospodářské infrastruktury, ztrát pitné vody v lokalitě, srážkové úhrny a mnoho dalšího.

Po dvou letech by se z nasbíraných dat dělaly návrhy pro centra měst, co se týče kvality ovzduší, zlepšení průjezdnosti, parkování, výsadby stromů, hospodaření s dešťovou vodou a minimalizace jejích ztrát či vyhlášek a nařízení pro podporu nástrojů zmírnění klimatické změny.

Zda dotace vyjde, se bude vědět v lednu. „Pro město by projekt neměl být nijak finančně zatěžující, dotace by měla pokrýt i plat zaměstnance, který by se jím na městském úřadě zabýval,“ dodal starosta.