Nyní je dům na počátku rekonstrukce. V současné době se totiž vybírá firma, která dá dům znova do provozuschopného stavu. „Nechali jsme udělat statistický posudek," řekla starostka Konojed, Michaela Růžičková. Podle jejích slov statik dům označil za objekt v ohrožujícím stavu.

Jak dlouho bude rekonstrukce trvat prozatím není jasné. Podle starostky se totiž musí zrekonstruovat celé stropy. Odhad délky celé rekonstrukce je však podle jejích slov asi tři až čtyři měsíce. Vše však záleží také na tom, kdy přesně se začne pracovat.

Kde budou úředníci během rekonstrukce pracovat a z čeho se rozsáhlá oprava budovy obecního úřadu opraví?

Podle Michaely Růžičkové si obec na rekonstrukci vezme úvěr a část peněz pokryje z přebytku z obecního rozpočtu, který dosahoval 600 tisíc korun. Obec sice také žádala o dotace přes Středočeský kraj, ale jde pouze o dotace na úroky z úvěrů. „Jinak bohužel na žádnou dotaci nedosáhneme," dodala Růžičková.

Vhodné náhradní prostory však v obci nemají. Proto se nabídlo řešení pronajmout si obytný kontejner. Právě to se nakonec ukázalo jako nejvhodnější.

Mobilní buňka by měla být umístěná na návsi. Bude prý však nutné vyměřit, aby nebránila ve vjezdu sousedních nemovitostí. Proto se hovořilo o návrhu, umístit buňku na základovou desku u pomníčku. Jde o základovou desku, která není již několikátý rok využitá.

Dalším problémem však bylo připojení k elektřině. Bylo nutné vše zjistit a pečlivě proměřit ještě před umístěním buňky.