V Barchovicích totiž v první třetině příštího roku budou volit nové členy zastupitelstva. „Po postupném podání rezignací na funkci člena zastupitelstva obce došlo k poklesu členů zastupitelstva na čtyři," uvedl místostarosta obce Karel Chytka.

Podle jeho slov je to počet pod minimální hranicí počtu členů zastupitelstva stanovené zákonem. V současné době tak zastupitelstvo může rozhodovat jen o některých věcech. Například může přijímat rozpočtová opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria.

Obec však nemůže žádat o dotace, musí zastavit veškeré plánované akce a omezit veškeré své aktivity.

„Termín nových voleb musí stanovit ministerstvo vnitra," odpověděl Chytka na dotaz ohledně termínu voleb.

Dodal, že předpokládaným termínem je leden až březen roku 2013. Výdaje na nové volby jsou podle místostarosty Karla Chytky přibližně šedesát tisíc korun.

Zbývajícím čtyřem členům zastupitelstva tak zanikne mandát až dnem nových voleb.

Do té doby jsou stále nositeli práv a povinnosti a tvoří i nadále nejvyšší orgán obce.

Nově zvolené zastupitelstvo pak bude ve funkci do konce řádného volebního období, tedy do pravidelných voleb do zastupitelstev obcí v roce 2014.