A ani žádný zásadní spěch nemáme,“ uvedl starosta. Jedná se o fasády západního křídla Žerotínského paláce formou repliky sgrafitové renesanční úpravy povrchu se zachováním torz originálních renesančních sgrafita zbytků renesančních i barokních kamenných ostění pod celoplošnou novou omítkou. Práce by měly být dokončeny v říjnu.