Prvních třicet minut je zdarma, takže systém odjíždějící vůz pustí ven na základě značky nebo po přiložení lístku ke čtečce výjezdové závory za budovou Lékonky plus. Za každou další započatou hodinu se platí 50 korun.

Platební automat je před budovou Lékonky plus. Tam je k možnosti zaplacení, nikoli však parkování, vyhrazeno pět míst.

Po zaplacení je třeba hned pokračovat k výjezdové závoře, kde jsou další tři parkovací místa pro případ, že někdo zapomene zaplatit a závora ho ven nepustí. Po úhradě parkovného má řidič patnáct minut na opuštění areálu.

Po výjezdu přes závoru je možné po odbočení doprava zaparkovat u Lékonky plus už v neplacené zóně a třeba si vyzvednout léky.
Až se celý systém otestuje, připravuje nemocnice instalaci platebního terminálu, který umožní platit bezkontaktně kartou nebo telefonem.