Nemocnice zavádí poplatky za parkování pro zaměstnance zvyšuje parkovné pro návštěvníky. Doba bezplatného parkování se prodlužuje z 20 na 30 minut, ale poté bude poplatek za parkování za každou započatou hodinu zvýšen z 30 na 50 korun. Výjezd z areálu bude u točny autobusů, a to v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Ve zbývajícím čase pak bude výjezd umožněn hlavní branou.

Zadní vjezd z ulice U Nemocnice slouží pouze pro zaměstnance, pro veřejnost je vjezd zakázán. Ostatně ani by se daleko nedostali, vyroste tam oplocení, které zadní část areálu oddělí.

Vedení nemocnice žádá o dodržování dopravního značení a respektování zákazů stání či zastavení. V opačném případě nechá auta stojící na zákazech bez varování odtáhnout.