Zároveň došlo i k určitým změnám podmínek v rámci textové části územního plánu. Tyto změny se ale některým zastupitelům zdály být poněkud omezující.

Zastupitel Aleš Čermák namítl, že jako zásadní se mu jeví konkrétně daná zastavitelnost pozemků, kde se uvádí 60 procent v případě rodinných domků a 70 procent v případě ostatní výstavby.

„Myslím, že pokud se to takto striktně v územním plánu určí, je tím stavební úřad limitován a může to zkomplikovat zastavitelnost proluk, nevyužívaných ploch, někde jsou také třeba staré domy, které čeká demolice,“ uvedl.

Navrhl, že by to šlo řešit jinou úpravou, například povinností předložit zástavbovou studii. „Dal bych v tomto případě také důvěru architektovi města, aby záměry jednotlivě posuzoval,“ dodal Aleš Čermák.

Městský architekt David Mateásko ale reagoval s tím, že nové podmínky jsou naopak omezující méně. „Změna územního plánu povoluje více, než tomu bylo v původním územním plánu, kde bylo šedesát procent,“ vysvětlil.