Expozic ve výstavních prostorách v Kolíně si vloni prohlédlo 15 138 návštěvníků. „Jedná se o patnáctiprocentní zvýšení návštěvnosti oproti roku 2014. S velkým zájmem veřejnosti se setkaly zejména výstavy Poklady starého Egypta a Objevy pod pyramidami připravené ve spolupráci s Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur a Českým egyptologickým ústavem Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze," uvedl ředitel Regionálního muzea v Kolíně Vladimír Rišlink s tím, že stále větší oblibu si získávají také lektorské programy pro děti.

Expozice a výstavy Podlipanského muzea v Českém Brodě vloni navštívilo 3805 návštěvníků. To je o 22 procent více než v roce 2014. „Zájem veřejnosti upoutala především právě probíhající výstava o tvorbě Josefa Lady a s ní související lektorské programy pro nejmladší návštěvníky," upřesnil Vladimír Rišlink.

Všechny expozice Regionálního muzea v Kolíně, Českém Brodě a Kouřimi v roce 2015 navštívilo celkem 25 634 osob. „Což je bohužel o více než čtvrtinu méně než v roce 2014. Důvodem snížené návštěvnosti je uzavření Muzea lidových staveb v Kouřimi z důvodu jeho rekonstrukce a dostavby," potvrdil ředitel.