„Jsem rád, že někteří řidiči vyslyšeli výzvu k většímu využívání městské dopravy, aut je v okolí relativně méně a žádné výrazné problémy tam nejsou,“ předeslal k celé situaci.

Tu by mělo během tohoto týdne alespoň trochu ulehčit opatření v podobě odstranění parkovacího automatu na ploše mezi katastrálním úřadem a Futurem, kde se takříkajíc živelně parkuje. „Je to tam tankodrom, ale v nedostatku parkovacích míst zaplaťpánbůh i za to. Ne že by to dřív bylo o moc lepší, ale teď je tam tedy hodně velký nával, “ popsal své zkušenosti jeden z řidičů. „Člověk je rád, když najde místečko, občas je to jak na horské dráze, že máte jednu stranu auta v kopci, ale jeden je rád, že zaparkoval,“ dodal.

Jak doplnil starosta Vít Rakušan, pozemek, na kterém se parkuje, nepatří městu, je v soukromých rukou. Platby z parkovacího automatu šly do pokladny města, nicméně jakékoli úpravy samozřejmě podléhaly dohodě se soukromým vlastníkem. „Občas se tedy jen zarovnal terén nebo odstranily cihly padající ze zídek,“ dodal starosta.

Jak starosta Rakušan dodal, město se nyní v době rekonstrukce autobusového nádraží, tedy v době provizoria, pokusí na ploše alespoň vymezit parkoviště nějakým jednoduchým páskováním. „Pozemek je příšerný, to víme, i terénně, ale pokusíme se, aby parkování alespoň mělo nějaký systém. Teď se auta kolikrát postaví za sebe, druhý řidič pak nemůže vyjet, odřou se atd.,“ uvedl starosta. „A samozřejmě by tam neměl být parkomat, proč by lidé za tuto hrůzu ještě měli platit,“ dodal.

Nejeden z kolínských řidičů poznamenal, že pozemek byl příšerný vždycky, takže se parkovací automat mohl odstranit už dříve. „Přesněji řečeno tam neměl být vůbec, zvlášť, když se navíc nejedná o pozemek města,“ řekl Lukáš Brázda.

Pozitivní zprávou je v této situaci to, že parkování mezi katastrálním úřadem a Futurem by mělo být nadále zachované. „Máme dohodu s vlastníkem, že do doby dokončení rekonstrukce autobusového nádraží nebude s pozemkem nic dělat, nechá tam řidiče parkovat,“ potvrdil místostarosta Kašpar.

To se týká i druhé plochy blíž ke katastrálnímu úřadu, která je také docela hrozná, ale alespoň trochu zarovnaná. I tato plocha patří stejnému soukromému vlastníkovi. Parkovací automat na ní ale nebyl.
Jak zmínil starosta Rakušan, zdá se, že s novými vlastníky, kteří v těchto místech mají do budoucna developerský záměr, se město lépe domluví o úpravách ploch, což dříve tak jednoduché nebylo.

Po dobu uzavření parkoviště na autobusovém nádraží radnice stále prosí veřejnost, spádové obce, cestující, dopravce, zákazníky a zaměstnance Českých drah, SŽDC, České pošty, Katastrálního pracoviště Kolín, provozoven a výrobních areálů o toleranci a pochopení omezení vyplývajících z dalšího průběhu výstavby nového autobusového nádraží. „Prosíme kolínské občany, kteří parkují automobily v blízkosti nádraží za účelem dojíždění do zaměstnání, aby zvážili možnost využití městské hromadné dopravy a umožnili touto solidaritou zaparkovat na omezeném počtu míst řidičům ze vzdálenějších lokalit závislých pouze na použití auta nebo spojích regionální dopravy,“ upřesnila mluvčí radnice Iva Blümelová.

Dodala, že harmonogram stavby je pro rok 2018 i s ohledem na přidělenou dotaci velmi napjatý, proto byly zahájeny přípravné práce na rekonstrukci kanalizačního řadu v celém rozsahu posledních etap výstavby již nyní.

Město na modernizaci autobusového nádraží získalo dotaci 45 milionů na uznatelné náklady projektu. Veřejnou soutěží se cena oproti projektové dostala níž, takže se radnici následně podařilo do uznatelných nákladů postupně dostat i práce, které se tam původně nevešly. „Celkově tedy bude město k dotaci doplácet méně,“ shrnul místostarosta Michael Kašpar.