1. Silnice II/113
Úplná uzavírka v Českém Brodě ulice Havlíčkova a Jungmannova v úseku křižovatky s ulicí Suvorovovou až po křižovatku s ulicí Jana Kouly a P. Velikého z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace do 31. 3. Objízdná trasa je značena po okolních komunikacích.
2. Silnice II/337
Úplná uzavírka v obci Malešov ve směru na obec Májovka z důvodu opravy povrchu vozovky do 28. 2. Objízdná trasa je značena po okolních komunikacích.
3. Silnice I/6
Částečná uzavírka mezi Ruzyní a Hostivicemi z důvodu přeložky silnice do 30. 9. Provoz je veden vždy volnou částí komunikace. Tvorba kolon.