Celková délka přestavovaného úseku silnice I/12 je 460 metrů, na komunikaci II/101 půjde o 200 metrů a na silnici III/1214 o 60 metrů. ŘSD na svém webu informovalo, že obě křižovatky leží blízko sebe a vzájemně se ovlivňují, protou budou přebudovány na jeden celek. Na místě tak dojde k rozsáhlým změnám.

„Stávající odbočovací pruh pro odbočení vlevo na silnici II/101 bude prodloužen na 172 metrů. Dále bude doplněn připojovací pruh vpravo od průběžného jízdního pruhu na silnici I/12 ve směru na Prahu v délce 155 metrů. Ze směru od Kolína bude doplněn odbočovací pruh pro odbočení vpravo na II/101 v délce 98 metrů,“ píše ŘSD.

close Mapa přestavovaného úseku v Úvalech info Zdroj: ŘSD ČR zoom_in Mapa přestavovaného úseku v Úvalech
Kritickým místem pro řidiče je především odbočení z vedlejší silnice vlevo směrem na Kolín. V tomto směru proto bude vytvořen uprostřed silnice nový připojovací pruh o délce 112 metrů. „Díky tomu se primárně omezí přednost vozidel odbočujících vlevo pouze na vozidla jedoucí po silnici I/12 od Kolína,“ zdůrazňuje ŘSD.

Úpravy na silnici I/12 začínají asi 244 metrů západně od křižovatky s II/101. ŘSD informovalo, že v rámci prací budou seříznuty nezpevněné krajnice a sejmutá zemina bude po dokončení stavby použita v místě rozšíření silnice. Stávající konstrukce se odstraní až do úrovně zemní pláně a nové násypy budou vyztuženy, zhutněny a stabilizovány cementem. Tři stávající příčné propustky zmizí. Nové budou železobetonové se šikmými čely. „Okolí propustků doplníme cementem vyspárovanou dlažbou z lomového kamene. Dojde také k pročištění stávajících odvodňovacích žlabů a obnově poškozených dílů a rekultivaci,“ píše ŘSD.

Hotovo má být v listopadu

V rámci prací, během kterých bude na silnici I/12 veden provoz kyvadlově pomocí semaforů, má rovněž vzniknout připojovací pruh ve směru na Prahu a také připojovací pruh za křižovatkou ve směru na Kolín.

O přestavbu se postará společnost ČNES dopravní stavby za 19,5 milionů korun bez DPH. Hotovo by mělo být na konci listopadu.