VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Odhlasováno, starostou města je Vít Rakušan, neměl soupeře

Kolín - Zprávy z ustavujícího zastupitelstva v Kolíně jsme vám přinášeli online už od 13 hodin. Podívejte se, jak zasedání vypadalo.

10.11.2014
SDÍLEJ:

Ustavující zastupitelstvo v Kolíně.Foto: Deník/ Jakub Šťástka

Zprávy z ustavujícího zastupitelstva jsme vám přinášeli online přímo ze zasedání. Příspěvky jsme řadili od nejnovějšího k nejstaršímu. Další videa a fotografie naleznete v naší galerii.

17:37 - Děkujeme vám za sledování našeho online přenosu z ustavujícího zastupitelstva Kolína.

17:36 - Do diskuze se nikdo nepřihlásil. Starosta Vít Rakušan poděkoval za účast. „Je mým přáním, aby se účast pohybovala okolo 100 procent i na dalších zasedáních, kterých bude okolo pětadvaceti v dalších čtyřech letech. Na to další z nich si vás dovoluji pozvat a oznámit termín zasedání prvního řádného zastupitelstva, připadá na 8. prosince," řekl. Následně ukončuje zastupitelstvo.

17:35 – Kolínská filharmonie čekání vzdala a šla trénovat do salonků, kde obvykle bývá zasedání zastupitelstva.

17:29 - Ještě zprávu návrhové komise, diskuzi a ustavující zastupitelstvo končí.

17:23 - Zastupitelstvo odhlasovalo odměny pro neuvolněné funkce. Zastupitel má měsíčně 510 korun, člen rady 2190 korun, předseda výboru 1990 korun, člen výboru zastupitelstva 1650 korun. Při souběhu funkcí náleží příplatek 360 korun. Členové výborů, kteří nejsou členi zastupitelstva, mají měsíčně 1650 korun. "Odměny za uvolněné funkce řeší přímo zákon," řekl nám politolog Vladimír Srb.

17:21 - Muzikanti z Kolínské filharmonie stále čekají na chodbě na zahájení své zkoušky, která měla startovat v pět hodin.

17:18 - Členové kontrolního výboru: Martin Smetana, Jiří Šrámek, Jan Rakušan, Tomáš Kasal, Petr Křička, Jan Prus, Jaromír Novotný, Michal Truhlář.

17:16 - Členové finančního výboru: Aleš Navrátil, Petr Král, Věra Hovorková, Václav Vobora, Karel Sova, Jiří Truska, Hana Malíková, Jan Hladík, Jiří Horáček, Karel Kárník.

17:15 - Zastupitelé odhlasovali zřízení finančního výboru s 11 členy a kontrolního výboru s 9 členy, oboje včetně předsedů. Předsedou finančního výboru se stal Václav Kmoch, který jím byl i v minulém volebním období. Předsedou kontrolního výboru je Martin Škorpík.

17:10 - Následuje zřízení finančního a kontrolního výboru.

17:07 - Právě bylo zvoleno šest zbývajících členů kolínské rady. Byli to tito: Petr Král – 25 hlasů, Karel Molnár – 25 hlasů, Pavlína Havlíková – 24 hlasů, Michal Najbrt – 24 hlasů, Martin Slavík – 24 hlasů, Ladislav Zima – 24 hlasů. Zvolení přijali své mandáty.

17:03 - V předsálí velkého sálu kulturáku čeká kompletní Kolínská filharmonie, od pěti mají mít v hlavním sále zkoušku, od sedmi koncert. "Proč to trvá? Vždyť měli řešit jenom sedm židlí, ne?" pronesl jeden z muzikantů netrpělivě.

16:59 - Zatím se stále hlasuje, kdo bude členy rady.

16:40 - Vít Rakušan navrhuje devítičlennou radu. Volit se bude ale pouze šest členů, tři jsou statutární zástupci – starosta a místostarostové. Volba radních bude tajná.

Ustavující zastupitelstvo v Kolíně.16:34 - Volba druhého místostarosty je u konce. Tomáš Růžička získal 25 hlasů z 27, dva zastupitelé nehlasovali. Podívejte se na video v naší galerii.

16:22 - Primář Václav Navrátil (Kolíňáci) navrhl do funkce druhého místostarosty Tomáše Růžičku. Ten svoji kandidaturu přijal.  Jiný návrh nepadl. Následuje další desetiminutová přestávka.

16:20 - Prvním místostarostou se stal Michael Kašpar, hlasovali pro něj 25 zastupitelů, dva nehlasovali. Podívejte se na video v naší galerii.

16:06 - Začíná desetiminutová technická přestávka kvůli tajnému hlasování.

16:05 - Vít Rakušan za Změnu pro Kolín do funkce prvního místostarosty navrhuje Michaela Kašpara. Ptá se, zda je další návrh obsazení postu. Žádný další návrh nepřišel. Michael Kašpar kandidaturu přijal.

16:04 - Nově zvolený staronový starosta Vít Rakušan dokončil svůj projev. Podívejte se na video.

15:58 - Volební komise sečetla hlasy na hlasovacích lístcích. Vít Rakušan vyzývá Karla Molnára, předsedu volební komise, aby oznámil výsledek volby. „Bylo odevzdáno 27 hlasovacích lístku, platných je 25, dva jsou neplatné. Starostou se stal Vít Rakušan."

15:42 - Vyhlašuje se 10 minutová přestávka na přípravu tajné volby.

15:41 - Petr Král do funkce starosty za Změnu pro Kolín navrhuje Víta Rakušana. Další návrh nepadl. Vít Rakušan kandidaturu na funkci starosty města přijal.

15:41 - Volba starostů a místostarostů bude tajná, oznámil Vít Rakušan. Karel Molnár, předseda volební komise, řekl, že odsouhlasené tajné volby budou probíhat tak, že zastupitelé budou vyzváni, aby podávali návrhy kandidátů na funkci starosty. „Po uzavření podávání návrhu komise zaeviduje kandidáty a skrutátoři zajistí podle schváleného volebního řádu přípravu hlasovacích lístků pro tajnou volbu. Vyplněný lístek bude vkládán do obálek a vhozen do připravené hlasovací urny. Vyhraje ten, kdo získá nadpoloviční většinu hlasů všech zastupitelů."

15:38 - Odhlasováno: starosta a dva místostarostové budou dlouhodobě uvolněné funkce. Všichni byli pro.

15:36 - Starosta Vít Rakušan navrhuje volit dva místostarosty Kolína, stejně jako v minulých letech. Pro bylo 26, jeden se hlasování zdržel, návrh byl schválen.

15:34 - Václav Kmoch, Petr Volšanský, Jan Rakušan byli zvoleni členy návrhové komise. Nikdo nebyl proti, tři se zdrželi, návrh byl přijat.
„Návrhová komise je k tomu, aby připravovala koncept návrhů, o kterém se bude hlasovat," vysvětlil politolog Vladimír Srb. Členy volební komise se stali Jan Hora, Karel Molnár, Pavlína Havlíková, Jiří Truska.

15:24 - Zastupitele právě složili svůj slib. Podívejte se na naše video v galerii!Ustavující zastupitelstvo v Kolíně.

15:10 - Vít Rakušan vyzývá přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. „Upozorňuji je, že odmítnutí složit slib, nebo složit jej s výhradou má za následek zánik mandátu," říká. Zastupitelé pronesou „slibuji" a podepíší arch.

15:08 - Dosavadní starosta Vít Rakušan seznamuje přítomné s výsledkem komunálních voleb a počet mandátů stran v zastupitelstvu. "Nebyl podán návrh na neplatnost voleb," konstatuje.

15:07 - Zástupce společnosti, která zajišťuje hlasovací techniku, zastupitelům vysvětluje, jak se přihlásit do diskuze, a jak obsluhovat hlasovací zařízení. „Doporučuji tlačítko trochu podržet, aby systém zaznamenal přihlášení," vysvětluje. Starosta Vít Rakušan žádá o zkušební hlasování. Ne všichni v testovacím hlasování hlasovali „pro". Pracovník společnosti vysvětluje, že kdo bude zvolen starostou a místostarosty, si musí přesednout a vzít si s sebou hlasovací kartu.

14:53 - Do začátku zasedání zbývá pár minut, zastupitelé jsou již přítomni. Sledujte naši fotogalerii.

Ustavující zastupitelstvo v Kolíně.14:46 - Budou se volit členové kontrolního a finančního výboru. Které strany podle politologa Vladimíra Srba získají předsedu? „Patří k dobré tradici zastupitelské demokracie, že kontrolní výbor obvykle vede zástupce opozice, takže pokud se tak stane i letos, bude to někdo ze čtyř opozičních zastupitelů. Finanční výbor obsadí patrně někdo z nové koalice," vysvětlil. A k čemu slouží? „Výbory kontrolní a finanční se zřizují ze zákona z důvodů efektivnějšího fungování samosprávy, oba výbory mají dohlížet nad správným hospodařením a rozumným vynakládáním finančních prostředků města," vysvětlil.

14:31 - Na programu zasedání zastupitelů je mimo jiné i volba skrutátorek. Co to je za funkci, co je skrutinium? I na to nám odpověděl Vladimír Srb. „Skrutinium můžeme zjednodušeně přeložit jako sčítání hlasů, skrutátor je tedy někdo, kdo počítá hlasy," vysvětlil.

14:17 - Dosavadní místostarosta Tomáš Růžička se cítí dobře. „Ustavující zastupitelstvo je hlavně organizační starostí. Vepředu sedí Ustavující zastupitelstvo v Kolíně.starosta sám, přisednou si k němu místostarostové až po volbě," vysvětlil. „Začíná nové čtyřleté období výkonu mandátu zastupitele. Věřím, že zúročím doposavad nabyté zkušenosti z pozice místostarosty a doufám, že ve volbě tuto pozici obhájím," dodal.

14:11 - Na ustavujícím zastupitelstvu se bude volit vedení města, koaliční smlouva, kterou podepsalo 23 z 27 zastupitelů, jej však už svým způsobem stanovila. Může nastat nějaké překvapení? Na to jsme se zeptali kolínského politologa a prorektora Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíně Vladimíra Srba. „O překvapení nebývá v politice nouze nikdy, nečekám, že by někdo z navržených kandidátů neprošel, ale například to může být jiným poměrem hlasů, než jaký by se očekával," řekl.

Ustavující zastupitelstvo v Kolíně.14:09 - Zastupitelstvo již začíná za méně než hodinu. Odehraje se v hlavním sále kulturního domu. Jako každé zasedání zastupitelstva je i toto veřejné, můžete se přijít podívat.

14:01 - „Vox populi, vox dei. Co můžeme navrhovat? Jsme dva," odpověděl Martin Škorpík na otázku, zda bude KSČM navrhovat své zastupitele na členy vedení města.

13:44 - Prvním místostarostou by podle koaliční smlouvy měl být učitel Michael Kašpar, nervozita ho také zatím netrápí. „Předpokládám, že máme takovou podporu, že vše dopadne podle koaliční smlouvy," uvedl. A jestli má připravenou řeč? „To opravdu ne," odpověděl se smíchem. Na zasedání zastupitelstva se přijde podívat jeho manželka. „Máme ale malé miminko, ještě musíme vyřešit hlídání, asi pomůže děda," řekl.

13:35 - Na dotaz, zda bude ANO 2011 navrhovat své kandidáty na starosty, odpověděl Jan Hora, že se nic takového nechystá. „Budeme respektovat výsledek voleb," řekl nám.

13:23 – „Nervózní jsem jen tak provozně," odpověděl nám dosavadní starosta Vít Rakušan na dotaz, jak se před ustavujícím zastupitelstvem cítí. „Doufám v hladký průběh a že to zvládnu s obličejem hráče pokeru," dodal.

13:18 - Koaliční smlouvu již minulý týden podepsalo 23 zastupitelů zvolených za strany a hnutí Změna pro Kolín, Kolíňáci a ČSSD. Opoziční zastupitelé jsou tak pouze čtyři, po dvou z ANO 2011 a KSČM, kolínské zastupitelstvo má celkem 27 členů, z čehož v minulém období 9 bylo v radě. Tento počet by se už neměl měnit, byť ta teoretická možnost existuje - počet radních se bude ještě schvalovat.

13:05 - Ustavující zastupitelstvo se narozdíl od klasických zasedání neodehrává v saloncích Městského společenského domu v Kolíně, ale na hlavním sále. Tam jsou již přichystaná místa k sezení, aktuálně se dolaďuje technika. 

Autor: Jakub Šťástka

10.11.2014
SDÍLEJ:
Regionální muzeum v Kolíně připravilo na sobotu zajímavý program při příležitosti Mezinárodního dne archeologie.
14

Mezinárodní den archeologie přilákal malé i velké

Druhý den voleb do poslanecké sněmovny - Bylany
8

Volby 2017 v Chrášťanech, Bylanech a Chotouni

Komise musely řešit neplatné voličské průkazy, ale i stěhování

Střední Čechy – Vše probíhalo standardně. Přesně s těmito slovy se ohlédla za hlasováním během parlamentních voleb ve Středočeském kraji Eva Jůzová, vedoucí oddělení správních agend Krajského úřadu Středočeského kraje. Podle jejích slov se na hejtmanství nedostaly informace o tom, že by se odehrálo něco mimořádného. „Nevíme o tom, že by někde zasahovala policie,“ konstatovala Jůzová k dění ve volebních místnostech.

OBRAZEM: Druhý volební den na Kolínsku

Kolínsko - Také druhý den voleb do poslanecké sněmovny provázela na Kolínsku hojná účast voličů. Přes 50 % hlásily volební komise v sobotu dopoledne v Polepech, Zásmukách, Doubravčanech a řadě dalších míst.

Marek Jelínek spojil vernisáž výstavy fotografií s přednáškou

Kolín – Téměř devět měsíců cestoval kolínský Marek Jelínek s kamarády na koloběžkách patnácti zeměmi od Mexika přes Nikaraguu a Kostariku až po Bolívii, Argentinu a Brazílii.

Před volebními místnostmi stály někde i fronty

Kolínsko – Nečekaný zájem voličů zaznamenali ve volebních místnostech na Kolínsku. Aby lidé mohli dát hlas svým kandidátům do poslanecké sněmovny, vyrazili k volbám ještě dříve, než se volební místnosti otevřely.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení