„Město se již v současnosti potýká s nedostatkem prostor pro potřeby základního školství a podle demografického vývoje bude situace do budoucna ještě horší," předesílá k celému problému starosta Jakub Nekolný.

Možná jsou podle jeho slov dvě řešení. Buď vybudovat nové třídy a zázemí pro výuku, nebo školy postupně uzavírat pro mimobrodské děti.

„Rozhodli jsme se být solidární, jít první cestou a pokusit se získat dotaci na stavbu nové školy. Avšak jednáme i s okolními obcemi o jejich nutném zapojení, aby takováto velká investice nebyla jen na bedrech Českého Brodu," připomíná Jakub Nekolný s tím, že pokud ovšem město dotaci nezíská, stávající kapacita nebude pro žáky okolních obcí dostatečná a českobrodské školy je všechny nepojmou.

Už pro školní rok 2016/17 nemohly školy přijmout do prvních tříd děti z obcí, ve kterých je základní škola a přesto jejich rodiče chtěli dát přednost škole v Českém Brodě.