Začala rekonstrukce křižovatky silnice I/12 a III/10811 u Plaňan. Prozatím je zavřený sjezd a nájezd směrem z Kolína na Prahu, vozovka je v těchto místech vyfrézovaná. Ti, kteří jedou po hlavní silnici, musí vzhledem k situaci zpomalit na přikázanou rychlost. Ti, kteří potřebují sjet z Kolína na Plaňany, mohou využít odbočky na Cerhenice, případně sjet o odbočku dále, Pražskou ulicí okolo plaňanského nádraží. Stejná situace platí pro řidiče, kteří přes Plaňany potřebují vjet na hlavní silnici směrem na Prahu. Situace se však s postupujícími pracemi ještě změní.

Uzavřený úsek má být kilometr dlouhý. Půjde o částečnou uzavírku ve staničním kilometru 23,500 – 24,350 a o úplnou uzavírku sjezdu a nájezdu ve staničním kilometru 24,020.

V případě částečné uzavírky bude doprava vedená obousměrně jedním pruhem a bude řízená světelným signalizačním zařízením. Pro úplnou uzavírku je pak stanovená objízdná trasa. Ta povede přes Plaňany. Řidiči budou muset jet po silnici druhé třídy Tyršovou ulici a poté ulicí Pražskou. Celková délka objízdné trasy bude 2,5 kilometru. Rekonstrukce v Plaňanech by měla trvat až do 19. června.
V tu dobu by však již mělo být hotovo na zbylých dvou úsecích, o kterých jsme vás již dříve informovali.

Rekonstrukce hlavního tahu z Kolína na Prahu nedaleko za samotným městem Kolín, v katastru obce Křečhoř by měla skončit již 8. května. Mnozí řidiči se však shodují, že již tak je více než měsíc uzavírky dlouhý. V současné době je ve směru z Kolína vyfrézovaná vozovka. V jedné části dokonce dojde k výměně povrchu do hloubky několika desítek centimetrů. Dopravu v těchto místech řídí semafor.

I nadále se pracuje také na dalším úseku nedaleko Plaňan, kousek od odbočky na Cerhenice. Také tady dochází k práci na silnici a dopravu tu řídí provizorní signalizace. Provoz je kyvadlový jedním jízdním pruhem. Stejně tak jako předchozí zmíněné omezení, i toto by mělo skončit 8. května.

Hlavní tah z Kolína na Prahu pochopitelně není jediným úsekem, kde se na silnici v současné době pracuje.

Uzavřená je například silnice v ulici Na Staré cestě na Vyžlovce, kde dochází k výstavbě vodovodu a kanalizace. Lidé tak musí využít objízdnou trasu přes obec Březinky. Dopravní potíže čekají také v Cerhýnkách, kde se pracuje na inženýrských sítích nebo v Těšínkách, kdy řidiči musí také využít objízdné trasy.