Vysvětlení bylo jednoduché, v přírodě ostrova si daly dostaveníčko děti z kolínské mateřské školy v Masarykově ulici, aby s předstihem oslavily Velikonoce. „Děti už ráno do školky přinesly namalovanou kraslici, odpoledne dorazily s rodiči a podmínkou bylo, že  na hlavě mají ouška a s sebou košíček,“ vysvětlila ředitelka školy Dana Malinová. Děti si nejprve v menších skupinkách zarecitovaly společně nacvičenou básničku a poté už se rozeběhly po deseti stanovištích, kde plnily úkoly. „Jednalo se o jednoduchá cvičení spojená s Velikonocemi a jarem, jako je hádání zvířat či květin z obrázků, poznávání tvarů nebo házení míčkem či slalomový běh případně chůze se lžící a vajíčkem,“ přiblížila některé disciplíny Malinová. Za každý splněný úkol dostaly děti malé vajíčko, za deset vajíček je pak čekala odměna v podobě Kinder vejce a lineckého kolečka. „To upekly naše kuchařky,“ dodala Dana Malinová. Dětem i učitelkám vyšlo stoprocentně počasí, celá akce se uskutečnila za krásného prosluněného odpoledne. „Měli jsme ale připravenou i mokrou variantu, to bychom chodili ve školce ze třídy do třídy, ale to by určitě nebylo takové,“ uzavřela Dana Malinová. Ona i děti také zavzpomínaly na povedenou podzimní akci, rovněž na Kmochově ostrově, kdy se děti proměnily v broučky a lucerničkami v soumraku celý areál rozsvítily. 

Zdeněk Hejduk