Farnost pořídí výstavní panely do zadní místnosti a na chodbu, ke vchodu na ochoz pak zabezpečovací zařízení, aby tam byl možný samostatný vstup. Tím bude ochoz připraven k prohlídkám kostela, které má v rámci městských prohlídek provozovat informační centrum.

Pokračovat budou ještě další drobné úpravy kostela, řeší se například pořízení nových schodů u oltáře sv. Gotharda.

Do českobrodského a tismického kostela nyní farnost pořizuje také nové ornáty. Bude jich celkem osm, tři bílé, dva mariánské a po jednom přibudou slavnostní bílý, bílo-zlatý a červený. Věřící už na jejich koupi přispěli téměř dvanácti tisíci korunami.